Wheatgrass

(1 customer review)

1,500บาท

ขายแล้ว 21 ชิ้น

Wheatgrass เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายรวมถึงกรดอะมิโนกรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิด โดย Wheatgreass มีส่วนช่วยในการฟอกเลือด ทำให้เลือดมีความบริสุทธิ์ และฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตได้

Wheatgrass วีทกราส
Wheatgrass

1,500บาท

ขายแล้ว 21 ชิ้น

bg_image
SKU: HT-GMX012 Categories: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tags: , , , , , , , , ,
error: