Showing all 3 results

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมส่วนใดส่วนหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง พบได้บ่อยในสตรีที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

3,000บาท
ขายแล้ว 6 ชิ้น
Compare
2,000บาท
ขายแล้ว 36 ชิ้น
Compare
1,500บาท
ขายแล้ว 27 ชิ้น
Compare

โทรด่วนหาเราตอนนี้

error: