Pollican Pollitin Graminex Flower Rye Grass Pollen Extract

2,000บาท

Pollican

ประกอบไปด้วยสารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้ ส่วนที่ละลายน้ำได้ และ เบต้า-1,3/1,6-กลูแคน ซึ่งจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย โดยไปเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน มีส่วนช่วยยับยั้งการทำลายเซลล์ของร่างกายจากสารอนุมูลอิสระ โดยสารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้ จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายหลากหลายชนิด รวมถึงกรดอะมิโนจำเป็น, กรดไขมันไม่อิ่มตัว และเอนไซม์ต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และดูแลระบบทางเดินหายใจ

Pollican
Pollican Pollitin Graminex Flower Rye Grass Pollen Extract

2,000บาท

error:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.