Mixed Pollen

2,000บาท

ขายแล้ว 16 ชิ้น

Mixed Pollen ประกอบไปด้วยสารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้ (G60WS) ซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย เนื่องจากมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่เข้มข้น โดยส่วนประกอบทั้งหมดของ Mixed Pollen มีส่วนช่วยต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ลดการสร้างสารอนุมูลอิสระ ทำให้ร่างกายมีกลไกการปกป้องตัวเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการทำงานของระบภูมิคุ้มกัน

Mixed Pollen มิกซ์ พอลเลน
Mixed Pollen

2,000บาท

ขายแล้ว 16 ชิ้น

bg_image
error: