MX Protein

Buy with confidence using the world’s most popular and secure payment methods

We offer best service and great prices on high quality products

Our store operates worldwide and you can enjoy free delivery of all orders

Our Buyer Protection covers your purchase from click to delivery

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

Best SellingView All

Cancer Care KitView All

New Arrivals

2,000บาท
2,000บาท
1,500บาท
2,000บาท
2,000บาท

What is Pollitin?

Pollitin

Pollitin เป็นสารสกัดธรรมชาติคุณภาพสูง จากอณูละอองเกสรดอกไม้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น NUTRACEUTICAL หรือสารอาหารบำบัด Pollitin มีการจำหน่ายไปกว่า 50 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก ยาวนานกว่า 50 ปี ขั้นตอนการผลิต เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก ได้รับค่า มาตรฐานเฉพาะผลิตภัณฑ์ระดับโลก คือ ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ที่สูงมาก ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีอยู่เกือบ 100%

นักวิจัยชาวสวีเดนได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า ละอองเกสรดอกไม้ประกอบด้วย สารที่มีความจำเป็นยิ่งยวดในการสร้างชีวิตใหม่ในตระกูลของพืชและยังเป็นพื้นฐานในวัฏจักรห่วงโซ่อาหาร ละอองเกสรดอกไม้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด รวมทั้งวิตามิน แร่ธาตุ, กรดอมิโน สารที่จำเป็นในการสังเคราะห์ อาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, เอนไซม์, กรดไขมันอิ่มตัว, สารที่เป็นตัวตั้งต้นในการสังเคราะห์โปรสตาแกรนติน ดังนั้น ละอองเกสรจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ในการทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์, มีฤทธิ์บรรเทาอาการอ่อนเพลีย, ช่วยลดอาการซึมเศร้า, ทำให้ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารถูกแก้ไขให้ดีขึ้น, มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิด, มีคุณสมบัติในการป้องกันและต่อต้านมะเร็งบางชนิด และมีผลเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย

Pollitin คืออะไร

Pollitin คืออะไร

Pollitin เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคุณภาพสูง จากอณูละอองเกสรดอกไม้ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "สารอาหารบำบัด" จากสหรัฐอเมริกา Pollitin มีการจำหน่ายไปกว่า 50 ประเทศ ยาวนานกว่า 50 ปี มีงานวิจัยจากสถาบันทางการแพทย์และเภสัชกรรมรองรับ มากกว่า 140 งานวิจัย สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพได้จริง ด้วยร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน บางท่านรับประทาน Pollitin แล้วอาจมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น เพราะ Pollitin เข้าไปจัดระบบต่างๆ ในร่างกาย พร้อมทั้งกำจัดเซลล์ที่เสื่อมเสียออกจากร่างกาย ทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล ฉะนั้นอย่าได้วิตก หรือกังวลต่ออาการเหล่านั้น อาการต่างๆ จะหายไปในที่สุดและคุณจะได้สุขภาพที่ดีกลับมา

Pollitin มีขั้นตอนกระบวนการผลิต อย่างไร

เราได้เกสรดอกไม้จากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของมลรัฐโอไฮโอซึ่งมีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกถึง 6,500 เอเคอร์จากแหล่งผลิตแห่งนี้ เราได้ส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผลิตเวชภัณฑ์ โภชนเภสัชอาหารและเครื่องสำอางภายใต้กระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวแปรรูปและจัดเก็บที่เชื่อถือได้

ขั้นตอนแรก การเก็บเกสร
การเก็บเกสรเริ่มต้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียงสองสัปดาห์นี่คือที่แหล่งมาของ non-solvent Graminex Flower Pollen Extract™ ของ Graminex® ฝ่ายเทคนิคภาคสนามของเราได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในการควบคุมเครื่องเก็บเกี่ยวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลิตมากที่สุดในแต่ละพื้นที่ เครื่องเก็บเกี่ยวของ Graminex® มีระบบจ่ายผลิตลักษณะเฉพาะที่สามารถรักษาความสมบูรณ์ของผลผลิตและลดการสูญเสียเกสรให้มีน้อยที่สุด ผู้เชี่ยวชาญภาคสนามของเราจะมีการตรวจสอบพื้นที่เก็บเกี่ยวแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และแจ้งข้อมูลที่สำคัญนี้ต่อไปยังผู้ควบคุมเครื่อง

ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนการอบแห้งวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ยังเปียกอยู่จากไร่จะถูกขนส่งโดยรถของ Graminex® เพื่อป้อนถ่ายต่อไปตามขึ้นตอนการอบแห้งที่มีการควบคุมเป็นอย่างดี วัตถุดิบเปียกจะถูกขนถ่าย และจ่ายต่อไปด้วยรถยก ผู้ควบคุมเครื่องของ Graminex® ล้วนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน cGMp ด้านการจัดการวัตถุดิบ วัตถุดิบจะถูกจ่ายไปยังถังอบแห้งโดยใช้ระบบกระจายวัตถุดิบที่มีการควบคุมเป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของ Graminex® เครื่องทำความร้อนเฉพาะแบบตั้งโปรแกรมได้จะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและจ่ายอากาศไปยังถังอบแห้งแต่ละถัง เพื่อให้มีการควบคุมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละขั้นตอน Graminex® จะมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลวัตถุดิบเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบมีคุณภาพสมบูรณ์เหมือนๆ กัน วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองคุณภาพจะถูกจ่ายจากถังอบแห้งสำหรับการแปรรูปเพื่อให้ได้ละอองเกสรตามต้องการ

ขั้นตอนที่สาม การจัดเก็บและแปรรูป
Graminex® ใช้ระบบควบคุมอากาศบริเวณด้านบนของที่เก็บแต่ละจุดเพื่อให้วัตถุดิบสามารถเคลื่อนผ่านกระบวนการแปรรูปและส่วนการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรับรองความจุในแต่ละปีมากกว่า 500 เมตริกตัน การจัดเก็บวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้ว มีปริมาณถึง 285,000 ลูกบาศก์ฟุต
โรงงานมาตรฐาน cGMP ขนาด 130,000 ตารางฟุตของเรา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1997 สามารถรองรับปริมาณและปรับการทำงานได้ตามรูปแบบที่ต้องการได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก โรงงานของเราตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโอไฮโอใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ Graminex® จึงสามารถควบคุมกระบวนการคัดสรรและการเพ าะปลูกวัตถุดิบได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ขั้นตอนที่สี่ การแยกและผสมเกสร
วัตถุดิบจากพืชที่เหมาะสมจะถูกดูดเข้าผ่านอุปกรณ์กรองพิเศษโดยใช้ระบบจ่ายอากาศของ Graminex® เพื่อแยกละอองเกสรออกจากกันระบบปิดช่วยให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเกสรที่สูญหายไป ละอองเกสรที่ถูกแยกออกจาก....ถูกตรวจวัดในถุงเก็บซึ่งจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บเย็นเป็นขั้นตอนต่อไป ตั้งแต่ขั้นตอนจากไร่จนถึงสูตรสำเร็จ Graminex® สามารถควบคุมส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ สูตรการผลิตภายใต้มาตรฐานที่กำหนดของ Graminex Flower Pollen Extract™ ถือเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อสายงานด้านเวชภัณฑ์ โภชนเภสัชกลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง ส่วนประกอบต่างๆของ Graminex Flower Pollen Extract™ คิดค้นขึ้นสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนที่ห้า ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการของ Graminex® ช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านคุณภาพและการทดสอบว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนด อุปกรณ์ทดสอบช่วยรับประกันว่าจะได้คุณภาพของเกสรที่เหมือนๆกัน เกสรแต่ละชุดจะผ่านการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากสารพิษและยาฆ่าแมลง การทดสอบสารอาหารของ Graminex® เช่น กรดอะมิโน ไฟโตสเตอรอล ไอโซฟลาโวนส์ และกรดไขมัน ใช้วิธีการ HPLC และ UV-Spectrometry

ขั้นตอนที่หก การบรรจุขวดและบรรจุหีบห่อ – เราบรรจุเองในเมืองไทย

*** ส่วนประกอบของเราถูกคิดค้นขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆเช่น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหากับต่อมลูกหมาก ระบบภูมิคุ้มกันเพื่อดูแลสุขภาพสตรีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัยทางคลินิกกว่า 100 โครงการ ตั้งแต่ไร่จนถึงสู่สูตรสำเร็จ Graminex® คือผู้ผลิต non-solvent Graminex Flower Pollen Extract™ ที่คุณมั่นใจ

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อรับประทาน Pollitin เป็นประจำ
 • มีส่วนช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • มีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยลดอาการแทรกซ้อน ที่เกิดจากโรคเบาหวาน ช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อน
 • มีส่วนช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • มีส่วนช่วยควบคุมระบบทำงานของเส้นประสาท ลดอาการสั่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
 • มีส่วนช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และช่วยลดจำนวนครั้งในการฟอกไต
 • มีส่วนช่วยลดไขมันในเส้นเลือด และลดการเกาะตัวของลิ่มเลือด
 • มีส่วนช่วยแก้อาการต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ ปัสสาวะกะปริบกะปรอย
 • มีส่วนช่วยป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อต่างๆ
 • มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบภายในอวัยวะต่างๆ
 • มีส่วนช่วยควบคุมคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิตสูง โดยไม่มีผลข้างเคียงที่จะทำให้เส้นเลือดเปาะหรือแตกง่าย
 • มีส่วนช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมของร่างกาย ช่วยลดริ้วรอยและชะลอวัย เพิ่มการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
 • มีส่วนช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรค SLE (โรคพุ่มพวง) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีส่วนช่วยลดอาการเบื่ออาหาร เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
 • มีส่วนช่วยผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะเซื่องซึม สมองช้า สมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)
 • มีส่วนช่วยสตรีที่มีอาการปวดประจำเดือนหรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
 • มีส่วนช่วยลดอาการหงุดหงิด เหนื่อยง่าย ของสตรีวัยทอง
 • มีส่วนช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศทั้งชาย และหญิง
 • มีส่วนช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ไตรกลีเซอไรด์ และลดการเกาะตัวของลิ่มเลือด
 • มีส่วนช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้ โรคกรดไหลย้อน และอาการท้องเสียเนื่องจากอาหารเป็นพิษ
Pollitin ทำงานอย่างไร ถึงช่วยมะเร็งได้

Pollitin มีกรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ มากกว่า 280 ชนิด ที่เมื่อทานไปแล้วร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้ทันทีในแต่ละระบบ ซึ่งไปมีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรง รวมถึงเมื่อเซลล์ต่างๆ ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมระบบต่างๆ แข็งแรง จึงทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ ได้ และมีงานวิจัยด้านมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ จำนวนมาก

ทำไมต้องทานหลายกระปุก

เนื่องจาก Pollitin แต่ละกระปุกแยกการทำงานในแต่ละระบบของร่างกายแตกต่างกัน ซึ่งมีสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ระบบที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราดูแลระบบต่างๆ ให้แข็งแรงและทำงานได้ดี โรคร้ายก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้

ยังไม่เป็นมะเร็ง แต่จะรับประทานเพื่อป้องกันได้หรือไม่

สามารถรับประทานได้ เพราะในผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ มีส่วนประกอบของสารที่มีส่วนช่วยในการต้านและยับยั้งการทำงานของอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็ง ดังนั้นการรับประทานเพื่อป้องกันจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

สามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ทุกรายการ ไม่ใช่ยารักษาโร แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องการเสริมสร้าง ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยกระตุ้นเซลล์ต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้น เมื่อเซลล์แข็งแรง สุขภาพที่ดีย่อมตามมา

ต้องรับประทานนานแค่ไหนจึงจะเห็นผล

ขึ้นอยู่กับอาการของโรคที่ปรากฎ และภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกาย ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน  แต่อย่างน้อยควรรับประทานอย่างต่อเนื่องสักระยะ ซึ่งจากประสบการณ์ของตัวเอง และการได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ทำให้ทราบว่าทุกท่านจะเริ่มมีอาการดีขึ้นจากการรับประทานในช่วงเดือนแรก

จะมั่นใจได้อย่างไร ว่ารับประทานแล้วไม่เป็นอันตราย

ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำ ใช้เกสรดอกไม้สกัดเป็นวัตถุดิบซึ่งปลูกโดยไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า กระบวนการผลิตเริ่มจากการเพาะปลูกโดยผ่านการคัดเลือกเมล็ดที่ได้ผ่านการรับรอง และปลูกในตำแหน่งของไร่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน

และทำการผลิตขึ้นตามแนวทางมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรอง cGMP ในโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ตลอดจนได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ซึ่งทุกท่านสามารถนำหมายเลขสารบบอาหาร ไปดำเนินการตรวจสอบได้โดยตรง