Showing all 10 results

มะเร็ง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย พบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

2,000฿
ขายแล้ว 7 ชิ้น
2,000฿
ขายแล้ว 6 ชิ้น
2,000฿
ขายแล้ว 27 ชิ้น
3,000฿
ขายแล้ว 6 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 14 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 20 ชิ้น
2,000฿
ขายแล้ว 36 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 34 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 17 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 25 ชิ้น

โทรด่วนหาเราตอนนี้