Polliton

1,500บาท

ขายแล้ว 36 ชิ้น

Polliton มีสารสกัดละอองเกสรดอกไม้ G60 และสารสกัดละอองเกสรดอกไม้ GBX มีสารพฤษเคมีและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เปี่ยมไปด้วย วิตามิน และแร่ธาตุมากกว่า 250 ชนิด กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) ที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเซลล์ร่างกายให้สร้าง Interferon เพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

Polliton
Polliton

1,500บาท

ขายแล้ว 36 ชิ้น

Compare
error: