Showing all 3 results

มะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง คือ เนื้อร้ายที่เกิดบนผิวหนังและเยื่อบุ เกิดจากความผิดปกติในการเจริญเติบโต และการแบ่งเซลล์ของเซลล์ผิวหนัง จนกระทั่งกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

3,000บาท
ขายแล้ว 6 ชิ้น
Compare
2,000บาท
ขายแล้ว 36 ชิ้น
Compare
1,500บาท
ขายแล้ว 27 ชิ้น
Compare

โทรด่วนหาเราตอนนี้

error: