แสดง 1 รายการ

Interferon

Interferon คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่เซลล์ในร่างกายสร้างขึ้น เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส โดย Interferon ที่เซลล์สร้างขึ้นจะมีการชักนำให้เซลล์อื่นๆใกล้เคียงสร้างสารโปรตีนกลุ่มหนึ่งเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสนั้นด้วย อันเป็นผลให้ร่างกายมีภูมิป้องกันโรคภัยจากไวรัสนั้น

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการสร้าง Interferon


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.