Showing all 2 results

ระบบขับถ่าย Excretory System เป็นระบบที่ร่างกายใช้ในการขับถ่ายของเสียออกไป ทั้งในรูปของแก๊ซ ของเหลว เหงื่อ และ ของแข็ง เช่น อุจจาระ

1,500บาท
ขายแล้ว 13 ชิ้น
2,000บาท
ขายแล้ว 3 ชิ้น
error: