Showing all 2 results

ระบบขับถ่าย

ระบบขับถ่าย เป็นระบบที่ร่างกายใช้ในการขับถ่ายของเสียออกไป ทั้งในรูปของแก๊ซ ของเหลว เหงื่อ และ ของแข็ง เช่น อุจจาระ

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

1,500บาท
ขายแล้ว 17 ชิ้น
Compare
2,000บาท
ขายแล้ว 7 ชิ้น
Compare

โทรด่วนหาเราตอนนี้

error: