Showing all 5 results

สร้างคอลลาเจน

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

2,000บาท
ขายแล้ว 12 ชิ้น
Compare
1,500บาท
ขายแล้ว 12 ชิ้น
Compare
1,500บาท
ขายแล้ว 22 ชิ้น
Compare
2,000บาท
ขายแล้ว 8 ชิ้น
Compare
2,000บาท
ขายแล้ว 9 ชิ้น
Compare

โทรด่วนหาเราตอนนี้

error: