แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีสาเหตุมาจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ผิดปกติ ซึ่งจะทำให้มีอาการหนังตาตก ยิ้มได้น้อยลง หายใจลำบาก มีปัญหาในการพูด การขบเคี้ยว การกลืนอาหาร และการเคลื่อนไหวร่างกาย โรคนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ปัจจุบัน การรักษาทำได้เพียงเพื่อบรรเทาอาการ ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเอาใจใส่จากคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ

อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

– หนังตาตก มองไม่ชัด
– ยิ้มไม่ได้ ควบคุมกล้ามเนื้อบนใบหน้าไม่ได้
– หายใจลำบาก
– เคี้ยวอาหารลำบาก
– เดินตัวเอียง
– ลำคอตั้งตรงลำบาก

ความเสี่ยง

– ภาวะหายใจล้มเหลว
– เนื้องอกที่ต่อมไทมัส
– ภาวะพร่องไทรอยด์
โรคแพ้ภูมิตัวเอง

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ


error:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.