Showing all 5 results

ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันในหลอดเลือดที่สูงขึ้น เท่ากับหรือมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งอาจทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเสื่อม และเกิดโรคต่างๆ เช่น ไตวาย หัวใจวาย

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

2,000฿
ขายแล้ว 9 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 14 ชิ้น
2,000฿
ขายแล้ว 7 ชิ้น
2,000฿
ขายแล้ว 8 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 25 ชิ้น

โทรด่วนหาเราตอนนี้