Showing all 4 results

โควิด-19

โควิด-19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก โดยมีอาการหลักดังนี้

– มีไข้ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอแห้ง
– มีเสมหะ (อาจมีเลือดติดเป็นเส้นสาย)
– หายใจเหนื่อยหอบ (ลำบาก)
– ปวดเมื่อยตามตัว
– อาจมีคลื่นไส้
– ท้องเสีย

ความรุนแรง : จะทำให้มีอาการปอดอักเสบซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิต แต่ความรุนแรงจะแตกต่างกันตามความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันของแต่ละคน โดยเด็กอายุน้อย และกลุ่มวัยรุ่น จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าผู้สูงอายุ (ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจะเป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด)

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

3,000บาท
ขายแล้ว 6 ชิ้น
Compare
1,500บาท
ขายแล้ว 22 ชิ้น
Compare
1,500บาท
ขายแล้ว 36 ชิ้น
Compare

โทรด่วนหาเราตอนนี้

error: