Showing all 4 results

โควิด-19

โควิด-19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก โดยมีอาการหลักดังนี้

– มีไข้ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอแห้ง
– มีเสมหะ (อาจมีเลือดติดเป็นเส้นสาย)
– หายใจเหนื่อยหอบ (ลำบาก)
– ปวดเมื่อยตามตัว
– อาจมีคลื่นไส้
– ท้องเสีย

ความรุนแรง : จะทำให้มีอาการปอดอักเสบซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิต แต่ความรุนแรงจะแตกต่างกันตามความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันของแต่ละคน โดยเด็กอายุน้อย และกลุ่มวัยรุ่น จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าผู้สูงอายุ (ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจะเป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด)

 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน ควรรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำแนะนำ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค แต่เป็นสารอาหารที่สกัดจากละอองเกสรดอกไม้ ซึ่งมีวิติมินและแร่ธาคุหลากหลายชนิดจำนวนมากที่จำเป็นต่อร่างกาย และร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารเหล่าไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอ และฟื้นฟูอวัยวะต่างๆได้โดยทันที จากผลการวิจัยของบริษัท Graminex สหรัฐอเมริกา พบว่าร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากกว่า 90% จึงมั่นใจได้ว่าผู้รับประทานสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสารอาหาร ดังนั้นเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ตามความต้องการของร่างกาย จะทำให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมและฟื้นฟูอวัยวะต่างๆให้แข็งแรง เพื่อต่อสู้กับโรคภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพอลลิตินเป็นประจำ จึงมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น เมื่อผู้ป่วยรักษาและรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบัน

หมายเหตุ

ผู้ป่วยสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพอลลิติน ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันตามแพทย์สั่งได้ตามปรกติ หากไม่มั่นใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ


โทรด่วนหาเราตอนนี้

error: