Showing all 4 results

อัลไซเมอร์ คืออาการของโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง ทำให้สูญเสียความทรงจำ ความบกพร่องในการรับรู้ และไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปรกติ

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

3,000฿
ขายแล้ว 6 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 20 ชิ้น
2,000฿
ขายแล้ว 7 ชิ้น
1,500฿
ขายแล้ว 25 ชิ้น

โทรด่วนหาเราตอนนี้