แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

หลอดเลือดหัวใจตีบ

หลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นภาวะผิดปรกติของหัวใจที่เกิดจากการที่ผนังของหลอดเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจมีการหนาตัว และทำให้หลอดเลือดนั้นมีการตีบหรืออุดตัน ซึ่งมีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และส่งผลให้การทำงานของหัวใจมีประสิทธิภาพลดลง และอาจทำให้เกิดหัวใจวาย หัวใจเด้นผิดปรกติ หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเแียบพลัน

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ


error:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.