หน้าที่ของตับ

หน้าที่ของตับ

หน้าที่ของตับ

หน้าที่ของตับ ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นอวัยวะหลักในระบบทางเดินอาหาร และทำหน้าที่หลากหลายในร่างกาย รวมทั้งเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด โดยมีหน้าที่หลักดังนี้คือ

 • สร้างและสังเคราะห์สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
  โดยทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสารอาหารต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ เช่นการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลให้เป็นกลูโคส เปลี่ยนไขมันเป็นคอเลสเตอรอล การสังเคราะห์โปรตีนที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง ผลิตน้ำดีและขับน้ำดีเข้าสู่ระบบลำไส้เพื่อย่อยไขมัน สร้างสารที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด สังเคราะห์ไขมันเพื่อใช้ในการผลิตฮอร์โมน รวมทั้งการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นต้น
 • สะสมสารอาหารที่ยังไม่ได้ใช้
  ตับเป็นแหล่งเก็บสะสมวิตามันและเกลือแร่หลายชนิด เพื่อปล่อยสู่กระแสเลือดในยามที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ เช่น วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี วิตามินเค วิตามันบี 12 เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแม็กนีเซียม
 • ช่วยการทำงานของตับอ่อนให้เป็นปรกติ
  ตับอ่อนอักเสบ เกิดจากการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน จึงเป็นหน้าที่ของตับที่จะช่วยทำให้ตับอ่อนมีการทำงานที่เป็นปรกติ
 • ควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปรกติ
  หน้าที่ของตับ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปรกติ เช่น การควบคุมการใช้พลังงาน การสังเคราะห์คอเรสเตอร์รอล และไตรกลีเซอไร์ ควบคุมการนำสารอาหารที่ย่อยแล้วจากลำไส้เล็ก เข้าสู่กระแสเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
 • กำจัดของเสียและสารพิษต่างๆ
  นอกจากนี้ หน้าที่ของตับ อีกประการหนึ่งคือ การกำจัดของเสียที่เกิดจากการย่อยอาหาร กรองเลือดจากลำไส้ให้บริสุทธิ์ กำจัดสารสีเหลืองที่ได้จากการแตกตัวของเลือด ทำลานเซลล์เม็ดเลือดที่หมดอายุ

สินค้าแนะนำสำหรับการดูแลตับ

2,000บาท
ขายแล้ว 7 ชิ้น
Compare
2,000บาท
ขายแล้ว 6 ชิ้น
Compare
1,500บาท
ขายแล้ว 22 ชิ้น
Compare
1,500บาท
ขายแล้ว 27 ชิ้น
Compare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: